O que é adenocarcinoma acinar da prostata

Prosztata adenocarcinoma: mi ez

o que é adenocarcinoma acinar da prostata

Megváltozott expressziós mintázatukat már számos daganatban kimutatták. A toxinnak citolitikus hatása is ismert.

o que é adenocarcinoma acinar da prostata

Vizsgálataink célja volt a claudinexpresszió mintázatának összehasonlítása normális pancreassejtekben, pancreas-eredetű endocrin tumorokban, az adenocarcinomákban, mucinosus cysticus daganatokban és acinussejtes carcinomában. A vizsgálat eredményei a következők: 1. Az endocrin sejtekben CLDN-3 és -7 fehérje expresszióját mutattuk ki.

o que é adenocarcinoma acinar da prostata

Claudin fehérjék expresszióját elsőként írtuk le endocrin daganatokban. A CLDN-1, -4 és -7 fehérjék átmeneti expressziója a borderline cysticus mucinosus tumorok esetében alátámasztja a mucinosus cysticus daganatok szekvenciális kialakulásának elméletét.

o que é adenocarcinoma acinar da prostata

Elsőként ismertettük a pancreas gyerekkorban kialakuló acinussejtes carcinomáját, mely Cushing-szindrómát okozott.

Eredményeink alapján a következő megállapításokat tehetjük: 1. A CLDN-3 jelenléte endocrin differenciációra utal.

o que é adenocarcinoma acinar da prostata

Az exocrin eredetű adenocarcinomák és cysticus mucinosus tumorok CLDN-1, -2, -4 és -7 pozitivitást mutatnak, viszont az acinussejtes carcinomában csak CLDN-1 és -2 jelent meg. Az emelkedett CLDNexpresszió adenocarcinomákban és mucinosus cysticus tumorokban, valamint az endocrin tumorokban észlelt magas CLDNexpresszió e daganatok új, célzott terápiájának lehetőségét nyitja meg.

o que é adenocarcinoma acinar da prostata

A pancreastumorok claudinexpressziójának mintázata felhasználható a daganatok differenciáldiagnosztikájában és segítséget adhat a dignitás eldöntésében. Export References.

Lásd még